ICG  

Accounting System of Scientific Activity (ASSA)

      

Elena Vorontsova

Is not an employee of the Institute
Department: Laboratory of Gene Expression Regulation
Email: vorontsova@bionet.nsc.ru


Publications

2012 Cytochrome P450 in fluke Opisthorchis felineus: Identification and characterization.
Pakharukova MY, Ershov NI, Vorontsova EV, Katokhin AV, Merkulova TI, Mordvinov VA
[MOL BIOCHEM PARASIT]
2008 Cholesterol-induced stimulation of postinflammatory liver fibrosis
Schwartz Y.Sh. Dushkin M.I., Komarova N.I., Vorontsova E.V., Kuznetsova I.S.
[B EXP BIOL MED+]
© 2010-2018 ICG SB RAS. All rights reserved.