ICG  

Accounting System of Scientific Activity (ASSA)

      

Mikhail Biryukov

Department: -
Pluralist: Laboratory of Molecular Genetic Systems
Laboratory of molecular mechanisms of regeneration and stem cell differentiation
Inter-institution Laboratory of Molecular Paleogenetics and Paleogenomics
Room: 1132, 1001, 1028
Email: birykov@bionet.nsc.ru


Publications

2020 Classification of LTR retrotransposons in the flatworm Macrostomum lignano
M. Biryukov, E. Berezikov, K. Ustyantsev
[Письма в ВЖГиС]
2019 Diversity of mariner-like elements in Orthoptera
K. Ustyantsev, M. Biryukov, I. Sukhikh, N.V. Shatskaya, V. Fet, A. Blinov, I. Konopatskaia
[Vavilov journal of genetics and breeding]
© 2010-2020 ICG SB RAS. All rights reserved.