ICG  

Accounting System of Scientific Activity (ASSA)

      

Tat`yana Popova

Department: -
Pluralist:
Email: popovatv@bionet.nsc.ru


Publications

2016 Silver containing sorbents: Physicochemical and biolo-gical properties
Rachkovskaya L.N., Popova T.V., Letyagin A.Yu., Tolstikova T.G., Korolyov M.A., Bogdanchikova N., Pestryakov A.N., Kotlyarova A.A., Burmistrov V., Konenkov V.I.
[Resource-Efficient Technologies]
© 2010-2018 ICG SB RAS. All rights reserved.